Pleegzorg en gezinshuizen

Opvoeden is leuk. Maar ouder zijn is niet altijd even makkelijk. Soms lopen de problemen zo hoog op dat je er zelf niet meer uitkomt. Dan heeft je gezin recht op hulp. Wanneer je kind door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kan wonen, zoeken wij naar een vervangende gezinssituatie.

Zo thuis mogelijk

Niet meer thuis wonen is heel ingrijpend voor zowel ouder(s) als kind. Daarom staat het belang van thuis wonen altijd voorop. Wij kijken naar mogelijkheden om je kind thuis te helpen, waardoor je de opvoeding thuis kunt voorzetten. Wanneer dit niet voldoende is, kan pleegzorg of een gezinshuis een oplossing zijn.

Wonen bij een pleeggezin

Bij pleegzorg gaat je kind (tijdelijk) bij een ander gezin wonen en jeugdhulp en ondersteuning nodig is. De pleegouders hoeven geen vreemden te zijn. Familieleden of kennissen mogen ook voor je kind zorgen, als blijkt dat ze geschikt zijn als pleegouder. Als niemand in je omgeving de pleegzorg kan oppakken, zoeken wij een pleegouder uit ons pleegzorgbestand. We gaan zorgvuldig te werk: hoe beter de match, hoe beter je kind zich voelt en ontwikkelt binnen het pleeggezin. Pleegouders worden ondersteund en krijgen advies van een pleegzorgbegeleider. Uiteraard blijf jij als ouder betrokken bij belangrijke beslissingen en gebeurtenissen in het leven van jouw kind.

Een pleeggezin biedt veiligheid, rust en structuur. Zo kan je kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Opgroeien in een stabiel gezin is voor kinderen buitengewoon belangrijk, omdat een omgeving met veel problemen hun ontwikkeling kan belemmeren.

Ook als je kind voor langere tijd niet meer thuis kan wonen, is pleegzorg mogelijk. Afhankelijk van de situatie worden afspraken gemaakt over de duur van de plaatsing. Je kind kan bij een pleeggezin gaan wonen waar het kan opgroeien, eventueel totdat je kind zelfstandig is. Ook als je kind voor langere tijd ergens anders woont, blijf je een belangrijke rol spelen in het leven van je kind.

Vrijwillig of verplichte pleegzorg

Als je zelf hulp hebt gezocht en je bent het ermee eens dat je kind bij pleegouders gaat wonen, is er sprake van vrijwillige pleegzorg. Je behoudt het ouderlijk gezag over je kind. Als er belangrijke beslissingen worden genomen, wordt je daar als ouder bij betrokken. Je draagt alleen de opvoeding en verzorging van je kind (tijdelijk) over aan de pleegouders. Als de kinderrechter beslist dat je niet meer (volledig) verantwoordelijk bent voor je kind, spreken we van verplichte pleegzorg.

Naast dat we als Oosterpoort gebruik maken van ons eigen bestand aan pleeggezinnen (bestandspleegzorg) kunnen ook familie, vrienden of buren kunnen deze pleegzorg plek bieden. In dat geval noemen we het netwerkpleegzorg. Bij zo’n plaatsing hoort een netwerkscreening waarbij Oosterpoort een onderzoek start om te bepalen of er een veilige opvoedsituatie is voor het kind en of pleegouders voldoen aan een aantal voorwaarden en criteria. In deze brochure lees je meer over het netwerkonderzoek.

Voor ouders van wie het kind in pleegzorg wordt geplaatst hebben we de informatieve folder ‘Pleegzorg doe je samen’ gemaakt. Het geeft inzicht in de verschillende vormen van pleegzorg.

Wonen in een gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm in gezinsverband voor jeugdigen van 4-18 jaar. De opvoeding is in handen van professionele opvoeders: een of twee gezinshuisouder(s) en een ondersteunend pedagogisch medewerker. Zij vormen de vaste basis en bieden 7 dagen per week en 24 uur per dag een thuis, veiligheid, rust en professionele begeleiding. Voor de jeugdigen is het een plek om te wonen, te leven en te leren; kortom een plek om op te groeien en een positieve ontwikkeling door te maken naar volwassenheid. Dit alles gebeurt (zoveel mogelijk) in samenwerking en overleg met ouders.

Wij hebben gezinshuizen op verschillende locaties in de regio Noordoost-Brabant. Deze gezinshuizen zijn normale woningen in een woonwijk.

Hulp nodig? We zijn er voor jullie

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Om in aanmerking te komen voor het langdurig wonen in een pleeggezin of gezinshuis heb je een verwijzing nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Ga naar ‘Werkwijze’ voor meer informatie hierover. Heb je vragen? Onze hulpverleners helpen je graag verder. Neem contact met ons op en wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden.

Pleeggezin of gezinshuis

Het grote verschil tussen een pleeggezin en gezinshuis is het feit dat de opvoeders in een gezinshuis professionals zijn. Kinderen die in een gezinshuis worden geplaatst, hebben veelal complexe ontwikkelings- en gedragsproblematiek en professionele begeleiding nodig. De praktijk is dat voorafgaand aan een aanmelding gezinshuizen er in eerste instantie een afweging wordt gemaakt of een pleeggezin geschikt is (heeft de voorkeur: zo genormaliseerd mogelijk).

Cliënt aanmelden

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor jeugdhulp bij ons? Klik dan op onderstaande button. Aanmelding voor een gezinshuis is regionaal geregeld.