Care+ treedt toe tot Acuras (voorheen Groep Oosterpoort)

Per 1 juli 2024 is de fusie tussen Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort een feit.

Per 1 juli 2024 is de fusie tussen Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort een feit. En vanaf deze datum gaat Groep Oosterpoort verder onder de nieuwe naam Acuras.

De adviesraden van zowel Care Plus Stichting als Stichting Oosterpoort hebben unaniem positief advies gegeven over deze fusie. De steun en betrokkenheid van onze ondernemingsraden, cliëntenraden en de pleegouderraad bevestigen de kracht van onze gezamenlijke visie op zorg.

Deze fusie belooft niet alleen een versterking van onze organisaties als geheel, maar ook een verdieping van onze zorgverlening. Door onze krachten te bundelen, streven we ernaar om een zorgzame verbinding tot stand te brengen tussen de sectoren Jeugd-, GGZ-, en Verstandelijk Gehandicaptenzorg in de aangrenzende regio’s Brabant en Limburg. Wij zijn dan ook dankbaar voor de positieve reacties van onze stakeholders en contractpartijen.

We kijken ernaar uit om deze nieuwe fase van samenwerking en groei in te gaan. Samen streven we naar uitmuntendheid in zorg en ondersteuning voor degenen die het het meest nodig hebben.

Met de introductie van onze nieuwe naam Acuras, zetten we een belangrijke stap naar de toekomst. Deze naam symboliseert onze gezamenlijke ambitie om kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden, met een sterke focus op samenwerking en innovatie.

Voor meer informatie, bezoek onze nieuwe website: www.acuras.nl.

Samen bouwen we aan een zorgzame toekomst!

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.