Tijdelijk verblijf

Soms is het lastig om je kind thuis op te voeden omdat de problemen binnen het gezin te complex zijn. Of omdat je kind zelf ernstige problemen heeft. Dan kan het beter zijn dat hij/zij tijdelijk ergens anders woont en begeleiding krijgt van gespecialiseerde hulpverleners. Wij bieden verschillende mogelijkheden.

Kleinschalige behandelgroepen

Een behandelgroep is een plek waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar onder begeleiding van onze jeugzorgwerkers dag en nacht samenwonen.

De groepsleiding is er 24 uur per dag voor de zorg van onze jongeren en dit is altijd in combinatie met ambulante gezinsbegeleiding. Hierbij werken de groepsleiders nauw samen met de trajectbegeleiders die weer in contact staan met de ouders en het netwerk van de jongeren. We hebben in de regio behandelgroepen in Oss, Heesch en Den-Bosch en de behandeling duurt gemiddeld 9 maanden tot een jaar.

Begin 2024 zijn de behandelgroepen van Oosterpoort ongevormd tot kleinschalige groepen. Deze kleinschalige setting biedt jongeren de ruimte voor individuele behoeften, kansen, talenten en uitdagingen.

Kenmerken kleinschalig verblijf

Kleine groepen

 • Kleinschalige groepsgrootte
 • Minder groepsdynamiek
  Door de kleine groepsgrootte ontstaat er minder groepsdynamiek en neemt de rust en veiligheid toe.
 • Zo kort mogelijk
  We werken er altijd naartoe om het verblijf zo kort mogelijk te laten duren, maar wel zo lang als nodig.

Professionele nabijheid

 • Meer individuele aandacht en aanpak
  Iedere jongere is uniek en verdient ook op een maat aanpak
 • We doen het samen
  Onze zorgverleners staan naast de jongeren en het gezin. Samen bepalen en bewaken we de zorgroute.

Duurzame zorg

 • Eigen toekomstplan
  De jongere krijgt inzicht in zijn/haar toekomst. In het hier en nu maar ook na de zorg.
 • Eigen netwerk opbouwen en versterken
  In het eigen netwerk ligt de toekomst. Samen met betrokken hulpverleners gaat de jongere het netwerk opbouwen en versterken zodat er na de zorg een stevige basis is om op terug te vallen als de jongere op eigen benen gaat staan.

Hoe werkt een behandelgroep?
Elke jongere volgt een eigen traject om zijn situatie te verbeteren. Een behandelgroep kent 4 verschillende trajecten. Bij alle 4 de trajecten wordt het gezin betrokken.

 • Observatie- en oriëntatietraject
 • Zelfstandigheidstraject
 • Overbruggingstraject
 • Terug-naar-huis-traject

Een traject start met een observatieperiode van 6 tot 12 weken. Hierin kijken we wat de mogelijkheden zijn voor hulp. Na deze periode wordt duidelijk waar we samen met de jongere naartoe kunnen werken. Vervolgens wordt er een duidelijk stappenplan uitgezet om het doel te halen. In een behandelgroep staat het oefenen van bepaalde vaardigheden centraal.

De jongeren verblijven in een gewoon huis in een gewone straat. Dagstructuur speelt een belangrijke rol op de behandelgroep. Tijdens alledaagse activiteiten zoals koken, met elkaar eten of dingen ondernemen versterken we de vaardigheden van de jongeren.

Verschil tussen behandelgroep en trajecthuis

Bij een behandelgroep ligt de focus meer op gezamenlijkheid en vanuit de gezamenlijkheid werken aan behandeldoelen. Wanneer de vraag en doelen van de jongere meer gericht zijn op werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan er gekozen worden voor een trajecthuis. Neem voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en trajecten, neem contact met ons op.

Trajecthuizen

Een trajecthuis is een tijdelijke woonplek voor jongeren. De groepsleiding is er 24 uur per dag. Deze 24-uurshulp is altijd in combinatie met ambulante gezinsbegeleiding. We hebben in de regio een trajecthuis in Den Bosch. Hier verblijven 10 jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar.

Tijdens hun behandeling verblijven jongeren tijdelijk (deels) op het trajecthuis. Tegelijkertijd wordt het gezin begeleid. De trajectbegeleiders werken nauw samen met de groepsleiding op de groep. Behandeling op het trajecthuis duurt gemiddeld 9 maanden tot een jaar.

Hoe werkt een trajecthuis
Elke jongere volgt een eigen traject om zijn situatie te verbeteren. Een trajecthuis kent 4 verschillende trajecten. Bij alle 4 de trajecten wordt het gezin betrokken.

 • Observatie- en oriëntatietraject
 • Zelfstandigheidstraject
 • Overbruggingstraject
 • Terug-naar-huis-traject

Een traject start met een observatieperiode van 6 tot 12 weken. Hierin kijken we wat de mogelijkheden zijn voor hulp. Na deze periode wordt duidelijk waar we samen met de jongere naartoe kunnen werken. Vervolgens wordt er een duidelijk stappenplan uitgezet om het doel te halen. In een trajecthuis staat het oefenen van bepaalde vaardigheden centraal.

Trajecthuizen zijn normale huizen in een woonwijk. De begeleiding op het trajecthuis richt zich op de dagelijkse verzorging, het alledaagse leven, omgang met andere mensen, werk of school, vrije tijd en toekomstmogelijkheden. Iedere jongere volgt zijn eigen traject op maat. Er wordt veel ingezet op netwerkversterking.

Hulp nodig? We zijn er voor jullie

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor verblijf op een behandelgroep of in een trajecthuis is een verwijzing voor jeugdhulp nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht.

Cliënt aanmelden

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor jeugdhulp bij ons? Klik dan op onderstaande button.