Werkwijze en kwaliteit van hulp

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Iedereen die in aanmerking komt voor jeugdhulp doorloopt een aantal stappen. De stappen die voor iedereen gelden, lichten we hieronder toe.

Aanmelden via een verwijzer

Voor onze hulp heb je altijd een verwijzing nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Met de juiste verwijzing hoef je zelf niets te betalen voor onze hulp.

Organisaties die je kunnen doorverwijzen:

  • Gemeentelijke toegang (vaak wijkteams)
  • Gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant of Gelderland)
  • Huisarts
  • Jeugdarts

Na ontvangst van de aanmelding nemen we de aanvraag in behandeling. Hiervoor werken we samen met jouw verwijzer en jouw gemeente. De gemeente bepaalt namelijk of jeugdhulp nodig is en of wij de aangewezen organisatie zijn om die hulp te bieden. De hulp start als de gemeente akkoord heeft gegeven.

Aan de slag
Samen bespreken we je hulpvraag. Welke problemen spelen er? Wat wil je bereiken? Wie staan er in je omgeving voor je klaar? Als we genoeg weten, maken we gezamenlijk de afweging of wij jou verder kunnen helpen. Zo ja, dan wordt een hulpverleningsplan gemaakt. Hierin staan jouw doelen en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, beschreven. Thuis, in jouw vrije tijd en op school. Vooraf is vastgesteld hoelang de hulp plaatsvindt, loopt dit tegen het eind? Dan is er een evaluatiegesprek. Hierin kijken we of de doelen zijn behaald en de problemen zo goed mogelijk zijn opgelost. Kunnen jullie op eigen kracht verder? Dan ronden we de jeugdhulp af en maken we een eindverslag. Is er toch meer hulp nodig? Dan bekijken we de situatie opnieuw. Ook de nazorg is op maat en persoonlijk.

Wachttijden
We bieden verschillende hulpvormen aan met ieder een eigen wachttijd. Voor een overzicht van de gemiddelde wachttijden klik hier of neem contact op met onze zorgbemiddelaars via 0412 46 53 00.

Meer informatie
Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met de problemen thuis of op school? Op Hulp bij en Hoe we helpen zie je wat we aan mogelijkheden bieden. Uiteraard bepalen we samen met welke vorm van hulp jij het meeste geholpen bent. Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Kwaliteit van hulp

Onze professionele hulpverleners maken het verschil. Zij werken waar mogelijk met toonaangevende methodieken en interventies, waarvan het wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. Iedere hulpverlener heeft voor ogen wat het resultaat van zijn of haar hulpverlening moet zijn voor de cliënt. In elk traject wordt dan ook de voortgang besproken om te kijken of vooraf gestelde doelen worden behaald en wat er beter kan. Maar ook vooral wat goed gaat. Aan het einde van het hulpverleningstraject wordt geëvalueerd. Met als doel onze hulp zo optimaal mogelijk te maken.

Ervaringen delen

Wij zijn er voor jongeren en ouders met problemen of vragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Wij zijn er voor jou. Om tot de beste zorg te komen is het belangrijk om continue te leren van de ervaringen van jongeren, ouders en pleegouders. Welke tips heb je voor ons en wat vond je goed gaan? Kon er iets beter of ben je ontevreden? Laat het ons weten en deel je ervaring met ons. We horen dat graag van je!

Klachten en vertrouwenspersoon

We vinden het erg vervelend als je een minder goede ervaring met onze jeugdhulpverlening hebt gehad. We horen dit dan ook graag zodat we weten wat we kunnen verbeteren. Bespreek jouw klacht altijd eerst met de desbetreffende medewerker. De medewerker kent de omstandigheden waarbinnen de klacht speelt en kan deze snel oppakken.

Wil je wel een officiële klacht indienen? Of twijfel je over wat je moet doen, dan kun je altijd de hulp inroepen van de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Klik dan op onderstaande link.

Privacy

Voor het verlenen van hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens vastleggen van onze cliënten. Dat doen we in een dossier. Ook de voortgang van de hulpverlening staat in het dossier. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om.

Omgaan met privacy
Hoe we omgaan met jouw gegevens staat in het privacyreglement. Hierin staan privacyregels waar Oosterpoort zich aan moet houden. Bijvoorbeeld welke gegevens we van je opslaan in je dossier. Maar ook wie toegang heeft tot jouw dossier. Ook lees je in het privacyreglement hoelang we jouw gegevens bewaren en hoe de geheimhouding is geregeld. Het volledige regelement is op te vragen via privacy@oosterpoort.org. Klik hier voor onze privacystatement.

Meer weten

Heb je vragen over onze werkwijze, kwaliteit van zorg of hoe wij omgaan met jouw gegevens? Neem dan gerust contact met ons op.