Verwijzers

Als professional weet je hoe belangrijk het is dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving met volop ontwikkelingskansen. Zoek je jeugdhulp voor een kind of gezin? Wil je ondersteuning bij je eerstelijnshulp? En werk je bij voorkeur samen met één specialistische organisatie? Neem dan contact op met ons.

Voor wie bieden wij jeugdhulp

Oosterpoort biedt tweedelijnshulp aan gezinnen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door complexe gezins- of gedragsproblemen, een conflictscheiding, trauma’s of ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast bieden wij specialistische ondersteuning aan professionals en andere eerstelijnshulpverleners. Ons werk valt in de categorie zware jeugdhulp. Denk aan intensieve gezinsbegeleiding, specialisatie in problematische gehechtheid, gedragstherapie, crisishulp, traumaondersteuning of psychiatrische problematiek. Specifiek richten wij ons op de drie doelgroepen:

  • Gezinnen met multiproblematiek
  • Jongeren met problematische gehechtheid
  • Jongeren met specifieke psychische en ontwikkelingsproblemen

Gezinnen

Met multiproblematiek
Het gaat om problemen die zich voordoen op meerdere terreinen. Bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk. Bij het voeren van de huishouding, maar ook armoede of werkeloosheid. Ook kun je denken aan de individuele ontwikkeling van gezinsleden. Zoals depressies of verslaving, de relaties tussen (ex)partners en problemen als gevolg van een scheiding. Deze problemen zijn complex en lopen door elkaar heen.

Jongeren

Met problematische gehechtheid
Deze jongeren hebben onvoldoende vertrouwen in zichzelf en anderen opgebouwd. Dit is geen karaktertrek of een persoonskenmerk. Het heeft te maken met de relatie van een jongere met een volwassene. Met de opvoeding van het kind en het gedrag dat daardoor ontstaat, denk hierbij aan: emotioneel geremd gedrag, allemansvriend zijn, zelden reageren op troosten door anderen als ze van streek zijn of minimale troost zoeken als ze van streek zijn. Jongeren die last hebben van onverklaarbare prikkelbaarheid, verdriet of angst.

Met specifieke psychische en ontwikkelingsproblemen
Naast opvoedmoeilijkheden gaat het hier ook om ontwikkelingsproblemen die niet volledig zijn toe te schrijven aan de opvoedingsproblematiek. Er is hierbij vermoeden of sprake van een ontwikkelings- of psychiatrische stoornis. Denk bijvoorbeeld aan ADHD of ADD, autisme of ernstige gedragsproblemen zoals dwars en opstandig, prikkelbaar en driftig, antisociaal (vechten, liegen, spijbelen), druk en impulsief (moeite met slapen, rusteloos zijn, zichzelf opdringen, eerst doen dan pas denken). Maar ook stemmingsproblemen. Dit heeft alles te maken met de individuele ontwikkeling van het kind.

Vormen van jeugdhulp

Onze hulp is grofweg op te delen in ambulante hulp bij opvoeden en opgroeien, behandeling met tijdelijk verblijf en behandeling met langdurig wonen in een pleeggezin of gezinshuis.

Ambulante hulp bij opvoeden en opgroeien
Zijn er problemen thuis, dan is onze eerste insteek altijd hulp thuis in het gezin of in de omgeving waar het kind zich bevindt. Het einddoel is dat de problemen goed genoeg zijn opgelost om samen zonder hulp ver te gaan en het kind (weer) veilig thuis kan wonen. Er zijn veel verschillende vormen van ambulante hulpverlening. Zoals bijvoorbeeld, ambulante gezinsbegeleiding, Nieuwe Perspectieven (NP Coaching voor jongeren), Multisysteem Therapie (MST) en hulp bij complexe scheidingen.

Aanmelden voor Multisysteem Therapie (MST)

Aanmelden voor een MST-behandeling werkt anders dan bij de andere vormen van ambulante hulpverlening. Wij bieden MST-behandeling in de regio’s Den Bosch, Tilburg, Oss, Rivierenland, Nijmegen, Helmond en Eindhoven. Wil jij een cliënt specifiek aanmelden voor MST? Neem dan contact op met Susanne Verhoeven de Laat (06 29 51 08 39 of via het algemene nummer van Oosterpoort 0412 46 53 00). Of stuur een e-mail via onderstaande button. Zij helpt graag en neemt goed met je door of MST inderdaad de juiste hulpvorm is die past bij de beschreven situatie.

Vormen van jeugdhulp

Behandeling met tijdelijk verblijf
Als er behoefte is aan tijdelijk verblijf hebben wij verschillende mogelijkheden, zoals opvang op een behandelgroep of in een trajecthuis. De jongere verblijft dan op een van onze locaties en krijgt hier passende hulp.

Pleegzorg en gezinshuizen
Niet meer thuis wonen is heel ingrijpend voor zowel ouder(s) als kind. Daarom staat het belang van thuis wonen altijd voorop. Wij kijken naar mogelijkheden om het kind thuis te helpen, waardoor de opvoeding thuis voorgezet kan worden. Wanneer dit niet voldoende is, kan pleegzorg of een gezinshuis een oplossing zijn. Het kind wordt opgevangen in een gezinssetting en kan hier kort of langdurig verblijven.

Cliënt aanmelden

Wij bieden specialistische hulp op maat bij opvoedings- en gedragsproblemen. Wil je een jongere of gezin aanmelden voor hulp, maar heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.