Ik ben pleegouder

Behoor jij tot de 400 pleeggezinnen met wie wij samenwerken in Noordoost-Brabant? Dan willen je eerst vooral heel erg bedanken. Voor het feit dat jij één of meer pleegkinderen een toekomst biedt! Wij zijn trots op het werk dat jij al pleegouder (samen met jouw gezin) doet. Door goed samen te werken bereiken we de mooiste resultaten. Praktische ondersteuning kan je hierbij helpen.

Ben je netwerkpleegouder en wil je meer informatie over het netwerkonderzoek? Klik dan op onderstaande knop ‘netwerkonderzoek’.

Pleegwijzer

Het is onze verantwoordelijkheid om jou en je gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. In onze uitgebreide ‘Pleegwijzer’ vind je een berg aan praktische informatie. Op deze pagina zetten we enkele belangrijke onderwerpen op een rij.

Download Pleegwijzer 2023

Pleegzorgcontracten
Pleegzorgcontracten kunnen best ingewikkeld zijn. Hieronder staat per contract een toelichting ter verduidelijking.

Toelichting voorlopig pleegzorgcontract
Toelichting pleegzorgcontract
Toelichting pleegouder voogd

Pleegvergoedingen
De pleegvergoeding is bedoeld voor normale, terugkerende kosten voor de opvoeding en verzorging van pleegkinderen. Denk hierbij aan kosten voor voeding, inrichting, verwarming, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en andere ontspanning en kleine kosten voor onderwijs (pennen, agenda, schriften). Als het pleegkind af en toe bij je komt (bij vakantie-, weekend-, of deeltijdpleegzorg), ontvang je alleen een vergoeding voor de dagen dat het kind bij jou verblijft.

Declaratieformulier deeltijdpleegzorg

Bijzondere kosten

Wij zorgen voor de uitbetaling van andere kosten waar je als pleegouder eventueel beroep op kunt doen. Ouders blijven in principe financieel verantwoordelijk voor hun kind. Soms heb je uitzonderingen. Als pleegouder maak je extra (bijzondere) kosten die niet betaald kunnen worden uit de pleegvergoeding of toeslag. Oosterpoort heeft een samenwerkingsverband met de drie andere pleegzorgorganisaties in Noord Brabant (De Combinatie Jeugdzorg, Sterk Huis en Vigere), genaamd Eén Loket. Via Eén Loket kunnen pleegouders bijzondere kosten declareren die niet uit de pleegzorgvergoeding betaald hoeven worden.

Download Werkwijze Eén Loket

Download Overzicht van vergoedingen bijzondere kosten versie T/M 30 JUNI 2023

Download Overzicht van vergoedingen bijzondere kosten versie VANAF 1 JULI 2023

Download Declaratieformulier bijzondere kosten (pdf)

Trainingen en modules
Er zijn voor een pleegkind is de belangrijkste factor om een goede pleegouder te zijn. Toch wordt er soms ook andere deskundigheid gevraagd van pleegouders. We vinden het belangrijk dat jij als pleegouder hierin kunt investeren. Daarom bieden wij verschillende trainingen en modules aan.

Rechten van pleeggezinnen
Wanneer een pleegkind in jouw gezin woont heb je als pleegouder verschillende rechten. In de pleegwijzer staan de rechten en plichten van pleegouders, pleegkinderen en ouders uitgebreid omschreven.

Je staat er niet alleen voor

Als pleegouder sta je er niet alleen voor. Vaak staat je omgeving klaar om een helpende hand te bieden. Net zoals dat bij eigen kinderen ook zou gaan. Daarnaast krijg je ondersteuning van jouw pleegzorgbegeleider en kun je terecht bij pleeggezinnen die net als jou een kind opvangen. Daarnaast is er ook nog de Pleegouderraad, die de belangen behartigt van alle pleegouders bij Oosterpoort.

Interessante websites

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is er om jou op weg te helpen. Je vindt er kennis, ervaring en informatie. Samen met de pleeggezinnen in Nederland zet de NVP zich in voor het verbeteren van pleegzorg. Op de NVP website vind je informatie over vele verschillende onderwerpen. Van ‘een pleegkind in de klas’ tot en met ‘met een pleegkind naar de dokter’. Ook vind je er alles over regelingen waar jij als pleegouder recht op hebt. Als nieuwe pleegouder is deze pagina op hun website handig: een pleegkind in je gezin, en nu?

Pleegzorg Nederland
Pleegzorg Nederland is onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties voor jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van alle pleegzorgorganisaties in Nederland. Pleegzorg Nederland geeft voorlichting aan publiek en pers. Daarnaast ontwikkelt ze campagnes voor de werving van pleegouders en maakt ze landelijk voorlichtingsmateriaal over pleegzorg. Hun doel is om een reëel en positief beeld van pleegzorg neer te zetten. Op hun website pleegzorg.nl vind je veel informatie en nieuws over pleegzorg.

Klachtenprocedure

Onze hulpverleners werken zorgvuldig en professioneel. Wij vinden het belangrijk dat jij dit ook zo ervaart. Toch kunnen er soms dingen gebeuren waarmee jij het niet eens bent, waar je ontevreden over bent, of waarvan je denkt dat het op een andere manier beter kan/had gekund. Al dit soort ongenoegen willen we graag horen. Als wij weten wat er mis gaat, dan kan jouw klacht bijdragen aan verbetering van hulp en zorg. Bespreek jouw klacht altijd eerst met de desbetreffende medewerker. De medewerker kent de omstandigheden waarbinnen de klacht speelt en kan deze snel oppakken. Meer informatie over de klachtenprocedure en de klachtencommissie vind je op deze pagina.

Meer informatie

Heb je specifieke vragen over het pleegouderschap, vergoedingen of trainingen, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.