Complexe scheiding

Een echtscheiding heeft altijd impact op het hele gezin. Vaak lukt het ouders om goede afspraken te maken bij een scheiding. Soms lukt dit niet. Oosterpoort biedt dan ondersteuning en begeleidt ouders met afspraken maken en beslissingen nemen die voor het kind het beste zijn.

Kind staat centraal

Als emoties en misschien wel conflicten een rol spelen, is het moeilijk om de juiste beslissingen te nemen en afspraken te maken. Tegelijkertijd moet je de zorg en welzijn van de kinderen in het oog houden. Het is belangrijk dat de kinderen niet de dupe van worden. Dat is best lastig als er sprake is van een complexe scheiding. Onze hulp is erop gericht dat ouders op een goede manier met elkaar omgang in het belang van hun kinderen.

Oosterpoort biedt ondersteuning bij complexe scheidingen. Wij begeleiden ouders met afspraken maken en beslissingen nemen die voor het kind het beste zijn. Want ondanks de scheiding blijf je samen ouder van je kind(eren). We werken er samen naar toe dat het de ouders lukt om voor de kinderen weer een veilige en stabiele omgeving te creëren.

Onze hulp is altijd in het belang van het kind. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in complexe scheidingen. Samen met de cliënt en verwijzer stellen wij een hulpaanbod op maat op. De hulpverlener begeleidt jullie als ouders om samen een voor het kind niet belastende gedeeld ouderschap vorm te geven. Uitzondering hierop is als de rechter heeft beschikt welk hulpaanbod er ingezet moet worden. We kunnen op meerdere manieren hulp bieden.

Kindercoach

Kinderen zijn loyaal naar hun ouders en zijn dan ook vaak bang om hun ouders te kwetsen. Ze vinden het vaak moeilijk om hun eigen gevoelens onder woorden te brengen. Om deze redenen werken wij met een kindercoach. De kindercoach zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in de scheidingssituatie gehoord wordt en een plek krijgt.

Solo ouderschap

Blijkt uiteindelijk toch dat samen om tafel te gaan echt geen optie is? Dan krijgen de ouders een hulpverlener. Die kijkt met de ouder naar keuzes die gemaakt kunnen worden om het ouderschap zo goed mogelijk vorm te geven. De focus ligt dan op de individuele ouder-kind-relatie: “Hoe kan ik er zorg voordragen dat mijn kind niet belast wordt met het conflict tussen mij en de andere ouder”.

Ouderschapsbemiddeling

Het doel bij ouderschapsbemiddeling is dat de communicatie en samenwerking tussen ouders wordt hersteld, zodat er heldere afspraken kunnen worden gemaakt.

Wij zijn er voor jullie

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor onze hulp heb je altijd een verwijzing nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Met de juiste verwijzing hoef je zelf niets te betalen voor onze hulp. Ga naar ‘Werkwijze‘ voor meer informatie hierover.

Ga je scheiden en verloopt dat moeizaam en maak jij je zorgen om jouw kind(eren) tijdens je scheiding? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag en geven uitgebreide informatie over de begeleiding die wij bieden bij scheidingen.

Begeleide omgang

Elk kind heeft recht op goed contact met beide ouders. Maar het gaat ook verder dan ‘recht hebben op’. Want het niet contact hebben met een van de ouders kan leiden tot serieuze problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Toch zijn goede afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind(eren) niet altijd even vanzelfsprekend. Binnen het traject begeleide omgang werken we aan contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind of de kinderen. Middels het faciliteren van omgang en observatie tijdens het omgangsmoment, krijgt de uitwonende tips en adviezen om het contact goed te laten verlopen. Het traject van begeleide omgang behelst 4/5 omgangsmomenten, gevolgd door een evaluatie. Als de uitkomst daarvan is dat onbegeleide omgang verantwoord is, maar er nog enkele omgangsmomenten nodig zijn om het traject succesvol af te sluiten, behoort uitbreiding met 2/3 afspraken tot de mogelijkheden.

Cliënt aanmelden

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor jeugdhulp bij ons? Klik dan op onderstaande button.