Crisissituaties

Zijn er thuis problemen die volledig uit de hand lopen of heb je zorgen over de veiligheid? Is er sprake van een crisis en is directe hulp nodig? Aarzel dan niet en neem contact op met het team Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant: 088 0666 999. Het nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar voor kinderen, jongeren, ouders, buren, vrienden of familie. Ook professionals kunnen het nummer bellen voor advies.

Waarom spoedhulp

Zogenoemde ambulante spoedhulp heeft een belangrijk doel: een veilige situatie voor de kinderen en overige gezinsleden creëren. Tegelijkertijd proberen we de situatie voor iedereen hanteerbaar te maken. Alleen dan wordt duidelijk wat de oorzaken van de crisis zijn. En welke problemen moeten worden aangepakt en opgelost. Samen met het gezin bekijken we welke factoren hebben bijgedragen aan de ontstane crisissituatie en hoe we dit samen kunnen oplossen. Zo proberen wij de eigen draagkracht van het gezin te versterken.

Wanneer spoedhulp

Soms zijn er zoveel of zo lang problemen, dat samen thuis zijn tijdelijk niet meer gaat. We spreken van een crisis als de situatie thuis onhoudbaar is geworden en het gevolgen heeft voor de veiligheid in het gezin. In het geval van een crisis is het belangrijk dat er snel hulp komt, om erger te voorkomen. Wij bieden een gezin binnen 24 uur na aanmelding spoedeisende hulp bij crisissituaties die te maken hebben met de opvoeding en veiligheid van kinderen van 0-18 jaar.

Hoe werkt het

Na een aanmelding van een crisissituatie komt er binnen 24 uur een gespecialiseerde hulpverlener, deze noemen wij ook wel een crisismanager. Samen met het gezin brengt de crisismanager de crisissituatie en de hulpvraag in kaart. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de hulp, de doelen waaraan gewerkt gaat worden en op welke momenten er wordt geëvalueerd. Hulp is altijd maatwerk en vindt zoveel mogelijk plaats bij het gezin thuis.

Ambulante spoedhulp vraagt veel inzet van de gezinsleden. Wij werken volgens de methodiek Families First. Een intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De hulp duurt zo kort als mogelijk en sluit aan bij de behoeften van het gezin.

Wij zijn er voor jullie

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor onze hulp heb je altijd een verwijzing nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Met de juiste verwijzing hoef je zelf niets te betalen voor onze hulp. Ga naar ‘Werkwijze‘ voor meer informatie hierover. Heb je vragen? Onze hulpverleners helpen je graag verder. Neem contact met ons op en wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden.

Crisisopvang mogelijkheden

Het kan zijn dat de problemen of conflicten zo erg zijn of dat er zoveel zorgen zijn over de veiligheid dat het soms beter is dat een kind tijdelijk ergens anders wordt opgevangen. Crisisopvang is bedoeld voor kinderen die per direct een veilige opvangplek nodig hebben. Tegelijkertijd onderzoeken wij welke factoren bijdragen aan de problemen en zoeken we naar mogelijkheden voor een snelle terugkeer naar huis. Wij hebben de volgende mogelijkheden om een kind op te vangen:

Tijdelijk verblijf in een crisispleeggezin
Crisisopvang in een pleeggezin duurt maximaal 4 weken. Het uitgangspunt is dat de opvoeding van het kind zo gewoon mogelijk doorgaat. Het pleeggezin neemt de dagelijkse verzorging op zich en zorgt ervoor dat activiteiten zoals naar school gaan en sporten gewoon worden voortgezet. Het kind krijgt 24 uur zorg, 7 dagen per week.

Tijdelijk verblijf in een groep
Deze vorm van crisisopvang geldt vooral voor jongeren van 15-18 jaar, waarbij plaatsing in een crisispleeggezin niet mogelijk is. De opvang duurt maximaal 4 weken. Professionele hulpverleners op de groep bieden de dagelijkse verzorging en maken het mogelijk dat activiteiten zoals naar school gaan en sporten gewoon doorgang blijven vinden. Er is 24-uurs begeleiding, 7 dagen per week.

Bij een tijdelijke uithuisplaatsing krijgt iedereen de kans om tot rust te komen. Ondertussen doen we er alles aan om samen met het gezin de crisis op te lossen. Ook starten we zo nodig met vervolghulp. De crisismanager blijft tijdens de plaatsing betrokken en werkt met het gezin aan herstel van de balans en veiligheid. Dit alles om echte uithuisplaatsing te voorkomen.

Cliënt aanmelden

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor jeugdhulp bij ons? Klik dan op onderstaande button.