Pleegzorg

Als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat, dan bieden wij jeugdhulp aan gezinnen die het moeilijk hebben. Wij helpen kinderen en hun ouders bij een lastige thuissituatie, een moeilijke periode of een bedreigende situatie.

Wij proberen altijd eerst de problemen binnen en samen met het gezin op te lossen. Dit noemen wij ambulante hulpverlening. Lukt dit niet? Of is de situatie zo onveilig dat kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen? Dan gaan we voor kinderen tot 21 jaar op zoek naar een pleeggezin. Voor korte of langere tijd. Zeven dagen per week, deeltijd of af en toe een weekend of vakantie. Bij bekenden uit de omgeving of bij een onbekend pleeggezin uit het bestand van Oosterpoort. Het uitgangspunt is altijd hetzelfde: een kind veilig laten opgroeien.

Waarom pleegzorg?

Er zijn tal van redenen waarom pleegzorg wordt ingezet. Aanleiding is altijd dat er problemen zijn binnen het gezin en de ouders de opvoeding even niet meer aankunnen. We spreken van vrijwillige pleegzorg als ouders zelf hulp zoeken als het thuis niet meer lukt. Zo krijgen ze de ruimte om hun problemen aan te pakken. Hebben ze alles weer op de rit, dan kan een kind weer terug naar huis. Als een kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, noemen we dat gedwongen hulp.

Een kind weer kind laten zijn

Pleegkinderen zijn op de eerste plaats kinderen. Net als elk ander kind gaan ze naar school, spelen ze buiten en hebben ze hobby’s en streken. Maar daarnaast speelt er meer: thuis is er geen stabiele situatie en zijn er vaak (meerdere) problemen. Pleegkinderen hebben vaak nare situaties meegemaakt of zijn opvoedkundig tekort gekomen.

Kinderen worden bij voorkeur geplaatst bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang in gezinsverband het meest op de natuurlijke situatie lijkt. Een plek waar ze weer kind kunnen zijn. In het pleeggezin vinden ze de veiligheid, rust en structuur om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, want opgroeien in een stabiel gezin is voor kinderen enorm belangrijk. Groot worden in een omgeving waar veel problemen zijn, belemmert de ontwikkeling van een kind.

Wil je weten hoe andere pleegouders het pleegouderschap ervaren? Bekijk dan onze ervaringsvideo’s.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor de korte en lange termijn of ondersteunend voor een dag, weekend of een vakantie. Welke pleegzorgvorm geschikt is, hangt af van de behoefte van het kind en dienst ouders. Een pleegouder kiest zelf welke vorm van pleegzorg het beste past. Wij helpen je graag bij het maken van deze keuze.

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je niet alleen. Als pleegouders deel je samen met de ouders het ouderschap van het pleegkind, omdat de ouders vaak de volledige zorg van hun kind niet meer op zich kunnen nemen. Ze blijven een belangrijke rol in het leven van hun kind spelen. Pleegouders en ouders werken daarom binnen een hulpteam samen. In het belang van het kind. Ouders blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Contact met de eigen ouders en familie is heel belangrijk voor een kind. Wij bieden uiteraard ondersteuning om een gezamenlijke leefwereld voor het kind te stimuleren.

Meer weten over pleegouderschap?.

Raakt het je dat niet elk kind een veilig thuis heeft? Wie weet is het pleegouderschap dan wel iets voor jou. Vraag een informatiepakket aan of kom een keer vrijblijvend naar een voorlichtingsavond. We vertellen je er graag meer over. Heb je andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.