Vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor de korte en lange termijn of ondersteunend voor een dag, weekend of een vakantie. Welke pleegzorgvorm geschikt is, hangt af van de behoefte van het kind en dienst ouders. Een pleegouder kiest zelf welke vorm van pleegzorg het beste past. Wij helpen je graag bij het maken van deze keuze.

Deeltijdpleegzorg en weekend- en vakantiepleegzorg
Veel ouders en kinderen zijn geholpen als ze een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een ander gezin. Bijvoorbeeld doordeweeks, tijdens het weekend of in de vakanties. Deze vorm van pleegzorg geeft ouders en/of kinderen de ruimte om op te laden, zodat kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. We gaan uit van de kracht van het gewone leven in een gezin. Uitgangspunt bij weekend- en vakantiepleegzorg is dat de ontwikkeling van het kind zo gewoon mogelijk doorgaat.

Kortdurende pleegzorg
Bij kortdurende opvang groeit een kind voor een tijdelijke periode bij een ander op. Soms is het nog onduidelijk waar het kind op lange termijn gaat wonen. Als de situatie thuis is verbeterd, kan het kind weer naar huis. Of als het kind inmiddels oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen. Tijdens kortdurende pleegzorg werken we aan een helder perspectief voor het kind. Kortdurende opvang kan ook starten vanuit een acute situatie. Dan is de situatie thuis zo ernstig dat een kind meteen weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. Dit heet crisispleegzorg.

Crisispleegzorg
Crisispleegzorg is anders dan andere pleegzorgvormen. Bij crisispleegzorg is de situatie thuis zo ernstig dat een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. In dit soort gevallen zoeken we per direct een crisispleeggezin. Een crisispleeggezin biedt een veilige plek waar het kind de dagelijkse verzorging krijgt die bij een gewone opvoeding hoort. En waar de dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan, gewoon worden doorgezet. In een crisisfase zoeken we altijd naar mogelijkheden om het kind weer snel thuis te laten wonen.
Crisisopvang duurt maximaal vier weken. Soms is vervolghulpverlening gewenst en kan het voorkomen dat we op zoek gaan naar een pleeggezin waar een kind langere tijd kan blijven. Bij een crisisplaatsing is vaak weinig informatie over het kind of de jongere bekend. De pleegouders staan paraat om het kind direct op te vangen.

Langdurige pleegzorg
Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. De meeste kinderen die hulp nodig hebben, wonen langdurig in een pleeggezin. Doordat het kind niet (meer) kan opgroeien bij de ouders, neemt het pleeggezin de opvoeding over.

Als een kind langdurig in een pleeggezin verblijft, moet de rol van de ouder opnieuw worden ingevuld. De pleegouders zijn voortaan verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Dit doe je niet alleen. Er zijn altijd anderen bij betrokken, zoals de ouders, een gezinsvoogd en een pleegzorgbegeleider. Ouders blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Pleegouders en ouders werken daarom binnen een hulpteam samen. Heel belangrijk voor het kind is contact met de eigen ouders en familie. Wij bieden uiteraard ondersteuning om een gezamenlijke leefwereld voor het kind te stimuleren.

Bekijk ook onze ervaringsvideos

Wie kunnen er beter over pleegzorg vertellen dan de pleegouders zelf? Oprecht, authentiek en op waarheid gebaseerd. Laat het je inspireren!