Dossierinzage

Vertrouwelijke gegevens
Oosterpoort legt gegevens over de jeugdhulp die we verlenen aan een cliënt vast in een digitaal dossier. Dit dossier bewaren we 20 jaar. Oosterpoort gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zorgt ervoor dat deze gegevens veilig zijn opgeslagen.

Recht op inzage
Cliënten hebben recht op inzage in het dossier. Ook kunnen ze een kopie van het dossier opvragen. Verder hebben ze correctierecht op feitelijke onjuistheden en het recht (delen van) het dossier te vernietigen onder bepaalde voorwaarden. Zie voor meer informatie ons privacyreglement onderaan dit formulier.

Het recht op inzage is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt:
– cliënt jonger dan 12 jaar: gezaghebbende ouders hebben inzage
– cliënt tussen 12 en 16 jaar: cliënt én gezaghebbende ouders hebben inzage
– cliënt van 16 jaar of oude : alleen cliënt heeft inzage

Inzage in het cliëntdossier betreft zowel stukken van een dossier als het gehele cliëntdossier.
Inzage in (een deel van) het dossier kan worden geweigerd, als daarmee de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt geschaad of er geen sprake meer is van goed hulpverlenerschap.

Wat te doen voor een aanvraag tot inzage?
Om gebruik te maken van de rechten tot inzage (of correctie/vernietiging) kun je onderstaand formulier invullen. Na ontvangst nemen we op korte termijn contact met je op om de aanvraag inhoudelijk te bespreken.
Wij zullen binnen 4 weken aan het verzoek voldoen. Bij complexe aanvragen kan dit in enkele gevallen meer tijd in beslag nemen.

Verder vragen wij je om je te legitimeren aan de hand van je ID-bewijs of paspoort. Op welke manier dit veilig kan, zullen we bespreken na ontvangst van de aanvraag. Op deze wijze willen wij zorgvuldig omgaan de privacygegevens.

Gegevens cliënt

Dossierinzage
Wij sturen je nog een bevestiging van de ingevulde gegevens per mail toe.
Privacy