Medezeggenschap

Voor cliënten en pleegouders
We vinden het belangrijk dat onze cliënten zeggenschap hebben over onze hulpverlening. Als cliënt weet je als geen ander wat goed gaat en wat beter kan. We leren van de ervaringen van jongeren, ouders en pleegouders. We zijn dan ook voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. Deze moet goed zijn en er toe doen. Daarbij is het belangrijk dat we het samen doen. Oosterpoort kent de Cliëntenraad en de Pleegouderraad. Zij adviseren de Raad van Bestuur, ieder vanuit een eigen invalshoek. We gaan met hen in gesprek en geven ze een stem binnen onze organisatie.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad bespreekt met het bestuur van Oosterpoort de onderwerpen die betrekking hebben op de (hulpverlening aan) cliënten en hebben daarover ook vaak advies- of instemmingsrecht. Hun doel is het vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van jongeren en ouders of verzorgers die jeugdhulp krijgen. Wil jij mee praten om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren? Hecht je waarde aan participatie, medezeggenschap, tevredenheid en belangenbehartiging van cliënten? Je bent van harte welkom bij onze Cliëntenraad. Ga naar de pagina ‘Cliëntenraad‘ voor meer informatie.

Pleegouderraad

Wij werken nauw samen met onze Pleegouderraad (POR). Zij zijn het advies- en overlegorgaan van en voor onze pleegouders. Ook de POR heeft advies- of instemmingsrecht op diverse onderwerpen die pleegouders aangaan. We vinden het belangrijk dat we weten hoe onze pleegouders denken over de jeugdhulp die wij bieden. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat er beter kan. Ga naar de pagina ‘Pleegouderraad‘ voor meer informatie.