Bestuur en toezicht

Stichting Oosterpoort staat onder leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. In onze jaarverslagen lees je alles over wat wij doen.

Het bestuursmodel van Oosterpoort

Oosterpoort heeft haar governancestructuur ingericht volgens het toezichtmodel. We werken met een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen en een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.

Governance documenten
Statuten Oosterpoort
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Auditcommissie van de Raad van Toezicht
Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht
Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht
Beleid op belanghebbenden
Beleid verantwoording onkosten en vergoedingen Raad van Bestuur
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Klokkenluidersregeling
Toezichtvisie Raad van Toezicht
Profielschets van de Raad van Toezicht

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Hub Bloebaum
Bestuurder

Mevrouw Pauline Smeets
Voorzitter Raad van Toezicht

Elisabeth Noot-van den Heuvel
Lid Raad van Toezicht  / Vice voorzitter – Portefeuille: communicatie & digitalisering

Ria Hendrikx
Lid Raad van Toezicht – Portefeuille: HR (strategisch)

Alexander Thijssen
Lid Raad van Toezicht – Portefeuille: kwaliteit & veiligheid

Ruud Piera
Lid Raad van Toezicht – Portefeuille: financieel/bedrijfseconomisch