Samenwerking Groep Oosterpoort en Care Plus Stichting

Positief advies adviesraden fusering per 1 juli.

Jouw Afbeelding

Adviesraden van zowel de Care Plus Stichting als Stichting Oosterpoort hebben unaniem positief advies gegeven over de voorgenomen fusie. De steun en betrokkenheid van onze ondernemingsraden, de cliëntenraden en de pleegouderraad bevestigen de kracht van onze gezamenlijke visie op zorg.

Met deze belangrijke mijlpaal achter ons, maken we ons gereed om de bestuurlijke fusie tussen Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort per 1 juli 2024 te realiseren. Deze fusie belooft niet alleen een versterking van onze organisaties als geheel, maar ook een verdieping van onze zorgverlening. Door onze krachten te bundelen, streven we ernaar om een zorgzame verbinding tot stand te brengen tussen de sectoren Jeugd-, GGZ-, en Verstandelijk Gehandicaptenzorg in de aangrenzende regio’s Brabant en Limburg.

De positieve reacties van de medezeggenschapsgremia zijn een belangrijke stap voorwaarts in ons fusieproces. We kijken ernaar uit om deze nieuwe fase van samenwerking en groei in te gaan. Samen streven we naar uitmuntendheid in zorg en ondersteuning voor degenen die het het meest nodig hebben.

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.