Samenwerking Groep Oosterpoort en Care Plus Stichting

Aankondigen intentie tot intensieve samenwerking voor zorgzame verbinding.

Jouw Afbeelding

 

Roggel/Oss, 9 januari 2024

Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort hebben vandaag aangekondigd dat zij streven naar een intensieve samenwerking, gedreven door de gezamenlijke wens om een zorgzame verbinding tot stand te brengen tussen de sectoren Jeugd-, GGZ-, en Verstandelijk Gehandicaptenzorg in aangrenzende regio’s, met name Brabant en Limburg.

De beoogde samenwerking, in de vorm van een bestuurlijke fusie, heeft als doel meerwaarde te creëren voor de organisaties als geheel en specifiek voor cliënten, medewerkers, en stakeholders. Care Plus Stichting, actief in Noord- en Midden-Limburg, begeleidt individuen met psychische kwetsbaarheid en streeft naar een samenleving waarin iedereen ongeacht hun psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking zelfstandig en actief kan deelnemen.

Groep Oosterpoort richt zich op kinderen, jongeren, en jongvolwassenen die vastlopen of dreigen vast te lopen, en biedt nagenoeg alle vormen van (ambulante) jeugdhulp, voornamelijk in de thuissituatie, in regio’s zoals Noordoost Brabant, Nijmegen, De Peel, Eindhoven, Hart van Brabant, Dommelvallei, Rivierenland, en Noord-Limburg.

De raden van bestuur en raden van toezicht van beide organisaties zijn enthousiast over dit voornemen tot intensieve samenwerking. De bestuurlijke fusie, met een beoogde ingangsdatum van 1 juli 2024, wordt momenteel voorgelegd aan de diverse medezeggenschapsgremia van beide organisaties.

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.