Samenwerking tussen Buro Mim en Oosterpoort in de pilot ‘Mediation First’

Om ouders en kinderen beter te ondersteunen in een complexe scheiding, is Oosterpoort samen met Buro Mim de pilot ‘Mediation First’ gestart.

Het gemiddelde aantal conflictscheidingen ligt bij (de ouders van) kinderen die in aanraking komen met jeugdzorg boven de 70%. Hoe kunnen kinderen ‘ongeschonden uit de strijd komen’ als je ouders om de kleinste dingen enorme ruzie maken, niet naar elkaar luisteren, elkaar niets gunnen, elkaar zelfs geen blik waardig gunnen en constant boze en agressieve uitingen doen over de andere ouder. ‘Het gaat niet vanzelf over’. De hulp van Oosterpoort wordt dan ingeschakeld door verwijzer, huisartsen scholen of ouders zelf.

Voor jeugdzorgwerkers, die gewend zijn om met conflicten in de thuissituatie om te gaan, staat dan een zware taak te wachten. Vaak blijkt het niet mogelijk om pedagogische interventies te doen, omdat ouders immers over alles ruzie maken.

Om ouders en kinderen beter in dit proces te ondersteunen, is Oosterpoort samen met Buro Mim de pilot ‘Mediation First’ gestart. Het doel is om te onderzoeken of mediation first een positief effect heeft op de pedagogische begeleiding/behandeling van kinderen en jongeren in complexe scheidingen.

Buro Mim ondersteunt stellen vóór, tijdens en na de scheiding. Oosterpoort biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinsleden, die erop gericht is om kinderen en ouders te begeleiden bij complexe scheidingen.

In deze pilot gaat Miriam Ruijs als familiemediator in gesprek met de ouders/ opvoeders, vóór dat de pedagogische hulpverleners aan de slag gaan. Haar doel: ervoor zorgen dat het kind niet (meer) klem komt te zitten tussen het gevecht van de ouders. Ze helpt ouders de communicatie tot elkaar en tot het kind te verbeteren. In plaats dat ze blijven vechten als ex-partners, leren zij weer te communiceren als ouders. Pas dan kunnen zij weer goede afspraken maken en juiste beslissingen nemen in het belang van hun kind(eren).

Oosterpoort begeleidt ouders met afspraken maken en beslissingen nemen die voor het kind het beste zijn. Want ondanks de scheiding blijf je samen ouder van je kind(eren). We werken er samen naar toe dat het de ouders lukt om voor de kinderen weer een veilige en stabiele omgeving te creëren. Onze hulp is altijd in het belang van het kind. De hulpverleners zijn gespecialiseerd in complexe scheidingen. Samen met de cliënt en verwijzer stellen wij een hulpaanbod op maat op.

Een mooie uitdaging voor een nog mooier doel, waarin het kind centraal staat!

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.